zrušit zrušit
Porovnávač

Váš košík

zrušit
Žádné produkty v košíku

Likvidace odpadu

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost některá důležitá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení.

Účelem výše uvedené novely zákona o odpadech je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, a to zejména opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení. Za elektrická a elektronická zařízení jsou novelou považována všechna zařízení, jejichž funkce závisí na elektrickém proudu s tím, že jejich skupiny jsou vyjmenovány v příloze č. 7 uvedeného zákona a samotná zařízení jsou pak specifikována prováděcími předpisy k danému zákonu. Z uvedeného zákona vyplývá, že novela zákona se týká i veškerých domácích elektrospotřebičů.

Novela zákona ukládá výrobcům takovýchto zařízení řadu povinností, zejména povinnost zajistit zpětný odběr těchto zařízení pocházejících z domácností tak, aby mohlo být zajištěno jejich zpracování a odstranění v souladu se zákonem.

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak budou muset finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží.

My, jako prodejci, máme povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Tedy, zjednodušeně řečeno, zákon stanoví prodejcům povinnost umožnit spotřebiteli, aby při nákupu nového výrobku obdobného typu, tedy nikoli pouze stejné značky, odevzdal prodejci použitý výrobek v místě prodeje nebo dodávky tak, aby mohla být zajištěna jeho řádná likvidace.

Přejete-li si odvézt starý spotřebič, odpojte ho a připravte za první zamykatelné dveře. Svoz použitého spotřebiče je nutno nejdříve dojednat s Vaším osobním prodejcem. Použitý spotřebič musí být kompletní – tzn. například pračka včetně motoru, nebo chladnička včetně kompresoru.

Sazebník příspěvků na recyklaci jednotlivých typů elektrozařízení

Sazebník platný od 1.1.2010 ASEKOL s.r.o

Sazebník Asekol Sazebník Asekol platný od 1_1_2010.pdf

Sazebník platný od 1.1.2013 ELEKTROWIN, a.s.

Sazebník Elektrowin Sazebník Elektrowin platný od 1.1.2013.pdf
Nahoru

Produkt byl přidán do košíku

Produkt Počet kusů Cena Odstranit