zrušit zrušit
Porovnávač

Váš košík

zrušit
Žádné produkty v košíku
PHILCO - bezplatný servis

22. 05. 2018

„BEZPLATNÝ SERVIS +36 MĚSÍCŮ“

S nákupem velkých domácích spotřebičů Philco můžete získat bezplatný servis + 36 měsíců. Stačí spotřebič do 30 dnů od koupě registrovat zde: http://philco.cz/registrace. Registrovaným uživatelům nabízí značka Philco 3 roky pozáručního servisu po uplynutí dvouleté zákonné záruční lhůty. 

Podmínky služby: „BEZPLATNÝ SERVIS +36 MĚSÍCŮ“

Společnost Fast ČR, a.s. se sídlem Černokostelecká 1221/131, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 26726548 (dále jen „společnost Fast“), poskytuje na vybrané výrobky spotřebitelům nad rámec poskytnuté záruky za jakost Bezplatný servis, a to v délce tří let (36 měsíců) od skončení poskytnuté záruky za jakost. Bezplatný servis je poskytován za následujících podmínek:

  • Bezplatný servis se vztahuje pouze na nové volně stojící a vestavné spotřebiče značky Philco dovážené a distribuované společností Fast ČR, které byly zakoupeny po 31. 12. 2013 a je poskytován pouze spotřebitelům – fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty ve smyslu platných právních předpisů.
  • Bezplatný servis není poskytován na malé domácí spotřebiče
  • Pro vznik nároku na Bezplatný servis je nutné, aby se spotřebitel do 30 dnů ode dne nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.philco.cz/registrace . Na základě této registrace bude spotřebiteli společností Fast ČR vystaven certifikát, který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění nároku na Bezplatný servis.


Další podmínky Bezplatného servisu:

  • Běh nároku na Bezplatný servis začíná prvním dnem následujícího po skončení poskytnuté záruky za jakost a končí uplynutím 3 let /36 měsíců od tohoto dne.
  • Využitím Bezplatného servisu spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na Bezplatný servis.
  • Při uplatnění nároku na Bezplatný servis je spotřebitel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku a certifikát vystavený společností FAST ČR.
  • Nárok na Bezplatný servis je nutno uplatňovat přímo u gestora servisní sítě Philco pro daný kraj, určeného společností Fast ČR, jejichž seznam je uveden na adrese www.philco.cz/servisni-mista
  • V případě, že v rámci Bezplatného servisu nebude možno vadu, na kterou se nárok na Bezplatný servis vztahuje a která brání řádnému užívání výrobku, odstranit, bude společností Fast ČR vadný výrobek vyměněn za nový výrobek z aktuálního sortimentu značky Philco, srovnatelných nebo lepších technických parametrů.
  • Oprávněný nárok spotřebitele v rámci Bezplatného servisu bude vyřízen ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku.
  • Nárok na Bezplatný servis je nepřenosný a nepřevoditelný.

Nárok na Bezplatný servis se nevztahuje na vady způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny), použitím, instalací nebo zapojením výrobku v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny výrobce nebo návodem k použití, dále způsobené takovým použitím, které je neslučitelné se zachováním přístroje, použitím k jinému než domácímu účelu, použitím nevhodného příslušenství, doplňků nebo materiálu. Dále se Bezplatný servis nevztahuje na ztrátu dat, na spotřební materiál a běžné opotřebení jako například opotřebení ložisek, klínového řemene, uhlíků motoru, apod. V případě výskytu těchto vad může být, po předchozí dohodě se spotřebitelem, vada odstraněna za úplatu.

Spotřebitel svou registrací uděluje souhlas s poskytnutím osobních údajů společnosti Fast ČR v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v pl. zn., vyplývajících z poskytovaného Bezplatného servisu, a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu 10 let, avšak může být kdykoliv ze strany spotřebitele písemně odvolán a to na adrese společnosti Fast ČR.

Společnost Fast ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek Bezplatného servisu s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky Bezplatného servisu účinné v době registrace spotřebitele.

 

10 let ZÁRUKA NA MOTOR

Ke všem spotřebičům, které jsou vybaveny inovativním INVERTOROVÝM motorem, nabízí značka Philco ZDARMA službu „10 let ZÁRUKA NA MOTOR“. 

Výrobky vybavené invertorovým motorem najdete v produktové kategorii chladniček, mrazniček, praček a velmi brzy budou na trh uvedeny výrobky z kategorie sušiček prádla a myček nádobí. Tuto službu získáváte k vámi zakoupenému spotřebiči automaticky bez nutnosti registrace. Invertorový motor představuje technologickou špičku v konstrukci motorů. Tento bezkartáčový motor využívá elektromagnetického pole, ve kterém je menší tření než v motoru asynchronním, čímž dochází k menšímu opotřebení součástek.

Zároveň mají motory této konstrukce menší spotřebu. Invertorový motor má dlouhou životnost, nízkou spotřebu, v neposlední řadě velmi nízkou hlučnost a je na něj poskytnuta záruka 10 let.

 

10 let ZÁRUKA NA TOPENÍ

Ke všem pračkám Philco z designové řady Chiva nabízí značka Philco ZDARMA službu „10 let ZÁRUKA NA TOPENÍ“.

Tuto službu získáváte k vámi zakoupené pračce automaticky bez nutnosti registrace. Topení v automatických pračkách je jeden z komponentů, který je nejvíce náchylný k poškození. Pokud se tak stane, automatická pračka nehřeje a vy nevyperete, nebo je prací program delší a dražší.

Vodní kámen je jednou z hlavních příčin nefunkčnosti topení a celé pračky. NiHeater, topení s 10letou zárukou v pračkách Philco je vyrobeno inovativní technologií s použitím příměsi niklu, který odpuzuje hořčík a vápník - hlavní prvky vodního kamene. Na NiHeater topení s 10letou zárukou se proto vodní kámen neusazuje.

Nahoru

Produkt byl přidán do košíku

Produkt Počet kusů Cena Odstranit